Vragen en Antwoorden

Oliepeilstokchip

Wat betekenen de aanduidingen  bv 10W40 op  verpakkingen?

Voor oudere wagens met een wat hoger olieverbruik kan beter een wat dikkere olie worden gebruikt, bij voorkeur een 20W50- olie.
De 50 staat voor de dikte bij 210 graden Fahrenheit  (   98 gr.Cel.) De 20 staat voor de dikte bij   0 graden Fahrenheit  ( -17  gr.Cel.)
Anders voldoet de ook makkelijker verkrijgbare 10W40 OF 15W40 olie.

Wat zijn dopes?

Dopes zijn toevoegingen aan de olie voor bepaalde doeleinden.
Een erg belangrijke dope is de “carterzuurremmer”, een anti-corrosie additive of toevoeging. Deze dope neutraliseert de gevaarlijke zuren in de olie. Verbrandingsgassen die voor het merendeel uit waterstofdamp bestaan komen via de zuigerveren de carterruimte in. Zij veroorzaken een verzuring van de olie.
Daarnaast omkapselt deze dope ook de koolstofdeeltjes, die door de verbranding van koolwaterstoffen ontstaan. Door de omkapseling klonteren deze koolstofdeeltjes niet meer samen, zetten zich ook niet meer vast op inwendige motordelen maar blijven in suspensie. Dat wil zeggen: zwevende in de olie.
De ingekapselde koolstofdeeltjes zorgen er vervolgens voor dat na het stopzetten van de motor, er een dikkere laag beschermende olie achterblijft op alle motordelen.
Bij de volgende koude start hoeft de olie niet eerst te worden opgepompt om een voldoende smeerfilm te vormen op nokkenas en cylinderwanden.
De olie zit er  nog en de rijkelijk aanwezige koolstofdeeltjes vormen nog een extra bescherming waar dat nodig mocht zijn.
Door de bescherming wordt de kans op inwendige roestvorming bij lange stilstand verkleind.
We spreken dan ook niet van “afgewerkte” olie maar “opgewerkte” of “verrijkte”olie.
Bewijs hiervoor werd vroeger al verkregen bij klassieke motoren waarbij nog kleppen moesten worden gesteld, bijv. BMW en Fiat.
Wanneer de olie goed zwart en smerig was geworden ( dus beter smerend) na ongeveer 50.000 km., hoefde men helemaal geen kleppen meer te stellen.
Het bekende Duitse blad “ AUTO, MOTOR und SPORT ” meldde dat ook na een test. Dit op aangeven van de uitvinder van de peilstokchip H. de Groot.

Hoe wordt de mate van het dope-gehalte bepaald?

De mate van het dope-gehalte kan worden bepaald door te kijken naar de API gegevens.
SE-CD was vroeger een zwaargedoopte olie, die toen ook al voldoende bescherming bood.
Momenteel gaan die letters verder. Kijk bijv. op de lettertjes op de verpakking.
De eerste S is voor benzine-motoren, de tweede hoofdletter geeft de mate van dope aan +SF is zwaarder gedoopt dan SE enz.
De C is voor diesels en CD is zwaarder gedoopt dan CC.

Wat is Positieve Carter Ventilatie en is er ook Negatieve Carter Ventilatie?

Voor een langere levensduur van motoren, die zodanig afwisselend worden gebruikt, dat ze vaker wat langer niet in bedrijf zijn en/of veel kortere afstanden afleggen, is een goede carterventilatie zeer belangrijk.

Verbrandingsgassen bestaan voor een groot deel uit waterdamp. Kijk maar naar het water dat uit de uitlaat komt. Deze moeten niet in de motor condenseren.
Want met stikstofoxide en/of zwavelresten kunnen er sterk corrosieve vloeistoffen ontstaan als die waterdamp in de motor condenseert.
Dat gebeurt in onschadelijke hoeveelheden bij goede carterventilatie en motoren op werktemperatuur en wanneer deze in goede technische staat zijn.
Bij auto’s met meer “ blow by” (oudere wagens of auto’s met veel kilometers) en alle auto’s met verstopte ventilatieslangen en/of kleppen werkt de carterventilatie niet naar behoren.
Daarbij komt dat bij  veel auto’s de slangen en kleppen niet of onvoldoende worden nagekeken en ontstaan er problemen. PCV is ontstaan als milieu maatregel.
Een deel van de verbrandingsgassen komt langs de zuigers in het carter en moet worden afgevoerd. Vroeger gebeurde dat door “rijwind carter ventilatie”.
Boven op de motor stond meestal een soort windhappertje om de schadelijke dampen af te voeren. Dat mocht toen niet meer.
Via tientallen verschillende systemen is de zaak opgelost door die dampen via slangen, soms met kleppen terug naar de motor te zuigen, dat heet PCV.
De Negatieve Carter Ventilatie is een woordspeling. Het duidt op de algemene slechte bekendheid bij vakmensen van het belang van een goedwerkende PCV.
40 jaar geleden is er al nadrukkelijk op gewezen dat onderhoudsmonteurs PCV verwaarlozen.
Een onwaarschijnlijk groot deel van het Nederlandse wagenpark rijdt rond met geheel of gedeeltelijk verstopte PCV kleppen en/of vervuilde slangen.
Een van onze relaties werd gewezen op de noodzaak om de in zijn wagen aanwezige PCV klep te vernieuwen.
De termijn voor vervanging was al ruimschoots overschreden. Bij de eerst volgende onderhoudsbeurt bleek de dealer ( van een groot en bekend merk) een dergelijke klep niet eens in voorraad te hebben. Het antwoord was ‘we hebben er nooit klachten over gehad’ !!

Als het hier om een milieu maatregel gaat, waarom is dat dan onderhoudstechnisch zo belangrijk?

Onvoldoende is onderkend dat slecht werkende rijwind carter ventilatie verreweg de grootste oorzaak is en was van extreme motorslijtage. Bij stilstand in files, bij stoplichten en bij lage snelheden ging die carter (water)damp condenseren en kon grote schade veroorzaken. En dat deed het ook. Maar met een goed uitgekiende en goed onderhouden positieve carter ventilatie moet er worden gedacht aan ruil carrosserieën en niet meer aan ruilmotoren.

Waar staat OMM eigenlijk voor?

OMM staat voor Olie Monitoring Methode. De chip die op de peilstok wordt aangebracht vormt daarin de kern. Het geheel van het correct aanbrengen van de chip op de peilstok, het regelmatig controleren van de chip en daar al of geen actie op ondernemen vormen bij elkaar de methode waarmee de smeereigenschappen van de olie bewaakt worden.

Wat is de peilstokchip precies?

De chip is gemaakt van een heel specifieke legering van zeer corrosief metaal. Dwz hij gaat snel roesten als ie aan een vochtige lucht of vloeistof wordt blootgesteld.
De chip is aan een zijde voorvertind zodat hij gemakkelijk op de oliepeilstok gesoldeerd kan worden.
De aanbevolen plaats hiervoor is : tussen de 3 en 7 cm boven het maximum-teken. De chip heeft aan de andere zijde een signaal kant.
De signaal-zijde moet na het plaatsen blank glimmend zijn. Na het solderen moet de chip altijd glimmend worden gepoetst in verband met verkleuring tijdens het solderen of na opslag in een iets vochtige ruimte. Voor ronde peilstokken worden kleinere chips geleverd. Op kunststofpeilstokken dient de chip met zg seconden lijm bevestigd te worden.

Hoe werkt de peilstokchip?

De chip die tussen de 3-7 cm boven het maximum olie-niveau is bevestigd wordt bij draaiende motor bespat met olie.
Bij stilstaande motor blijft de chip boven het olie-niveau en de eventuele zouten en zuren in de olie die doen de chip verkleuren.(lichte vorm van roest)
Dat kan bij aanwezigheid van zuren reeds binnen 30 minuten.
Bij plaatsing hoeft geen olie te worden ververst. Controleer wel het oliepeil. Als regel is bijvullen voldoende als de chip niet verkleurt.
En als er geen “sludge” onder de vuldop te zien is.( mayonaise-achtige substantie) Controleer de chip uiterlijk een week na plaatsing.
Het beste is om dit in de eerste week enige malen te doen. De chip moet blank glimmend blijven maar kan na enige maanden wat doffer worden.
Poets de chip zo nodig eens per jaar met heel fijn watervast schuurpapier weer blank glimmend. Mocht de chip om een of ander wijze losraken dan richt het geen schade aan en vindt je  hem terug in het zeefje vlak voor het oliepomp.
Indien de chip donkergrijs/bruin wordt en ook nog vlekkerig verkleurt heeft de olie haar beschermingswaarde verloren en moet deze worden vervangen. Dan heeft bijvullen geen zin meer.
De peilstok-chip werkt ook prima met synthetische olie.
Let op : Zoek naar de oorzaak: Meestal heeft dit te maken met een slechte carter-ventilatie.

Welke garanties worden er gegeven?

Omdat niet gecontroleerd kan worden of de methode juist wordt toegepast en omdat motoren om vele (vaak nauwelijks te achterhalen) oorzaken defect raken kan geen garantie worden gegeven.
Voor auto’s waarvoor nog fabrieksgarantie geldt, wordt aangeraden om volgens dealer-voorschrift te handelen. De chip fungeert dan als een goede motorverzekering. Indien de chip voor het verstrijken van garantie-periode een afwijking zou signaleren is er duidelijk iets mis. Dit zal dan onder de garantievoorwaarden hersteld dienen te worden.

Waarom hoef je ook nooit het oliefilter te verwisselen als de sensor/chip blank blijft? Ontstaat er dan geen schadelijk slijpsel?

Het verschil in hoeveelheid slijpsel tussen een nieuwe en een versleten motor is ongeveer 1 afgestreken eetlepel.
Een oliefilter kan een veelvoud hiervan bevatten. Als de chip blank blijft ontstaat er ook geen sludge dat het filter onbruikbaar maakt.
Bovendien wordt het nut van een oliefilter heel sterk overdreven.
De VW kever en de Renault 4 hadden niet eens een oliefilter maar wel motoren met een lange levensduur. Wel heel erg belangrijk is het luchtfilter, daar wordt bij het onderhoud vaak nogal nonchalant mee omgesprongen.
Na de voorgeschreven vernieuwing (altijd doen!) wordt vaak de trommel onvoldoende schoongemaakt.
Bij vernieuwing van het filterelement vallen vaak insecten of andere ongerechtigheden op de bodem.
De randen sluiten dan niet goed meer af en dan kan er, onder slechte omstandigheden, schadelijk vuil de motor binnenkomen
echter dit slijpsel komt vrijwel nooit in de olie terecht.
Veel blijft aan de kleverige klepstelen hangen en veroorzaakt schade aan afdichtingen en de motor gaat “pluimen”.
De rest van zand en stof komt in de verbrandingsruimte terecht en veroorzaakt ongewenste schade aan zuigerveren en cilinders, daarna wordt het via de uitlaatkleppen weer naar buiten geblazen. Voorstel voor doe-het-zelvers: maak die trommels goed schoon en smeer wat vaseline op bodem en deksel van de trommel en op de randen van het filterelement zodat er geen “valse, vuile lucht” meer langs kan.
De chip is licht magnetisch, zodat bij regelmatig schoonmaken en dat doe je als je het oliepeil controleert dan verwijder je ook een klein beetje ijzervijlsel.

Wordt de kans op meer koude start slijtage niet groter?

Nee, de koude start slijtage wordt juist minder. Koude start slijtage is er nauwelijks.
Het wordt verward met vooral door corrosie ontstane slijtage na het (vaak meerdere malen achtereen) stoppen van motoren na extreem korte draaiperioden. Beschermende olie is dan weggespoeld en zure condenselementen tasten het soms langdurig onbeschermde metaal aan.
“Mooi smerige olie” in de betekenis van goed smerend, beschermt beter tegen dat soort slijtage. Door de sensor/chip wordt dit bewaakt en is bijvullen voldoende.