Zorg dat je nooit meer olie ververst, bespaar het milieu en je portemonnee. Lees verder en neem direct actie


“Wil Jij Veel Geld Besparen
En Het Milieu Ontzien?
Lees Dan Verder En Ontdek
Het Geheim Van
Het Onnodig Olie Verversen”


Afzender: Leo Frijters, Udenhout

Beste lezer,

Leo Frijters

Mijn naam is Leo Frijters en tot voor kort had ik niets met olie verversen anders dan dat mijn auto bij elke 15.000 km een beurt kreeg. Er werd meer dan 5 liter motorolie vervangen en ook werd  een nieuw olie filter geplaatst.
Op de factuur zag ik de in rekening gebrachte milieuheffing en  het arbeidsloon.
Kortom ik was voor mijn auto zo’n 80 euro kwijt, dacht ik !
Als verrassing kwam daar nog BTW overheen. Bij elkaar een bijna 100 euro. Leuk of toch niet !


Herken jij dat ?
Of geldt voor jou het volgende ……


Als Jij Je In Bovenstaande Situaties Herkent Of Ze Spreken Jou Aan
lees dan verder en je zult verbaasd zijn dat je aanzienlijke kosten kan besparen en het is nog goed voor het milieu ook.

Bij mij ging er een lampje branden toen ik bij toeval – en ik weet niet eens meer wanneer – ik een artikel las over het onnodig vervangen van motorolie van de heer Henk de Groot. Het trok meteen mijn aandacht. Ik wilde wel eens weten hoe dat in elkaar stak. Nou de schellen vielen van mijn ogen ?

Als het waar was, wat in dat artikel stond, dan kon ik een heleboel geld besparen en het was nog goed voor het milieu ook, mooi he !!! Op zich klonken de argumenten – waarom je niet zo vaak de olie hoeft te vervangen – heel plausibel. Met mijn technische achtergrond, maar ook voor een leek, was dat heel goed te volgen. Ik ben toen naar meer artikelen op zoek gegaan die aan zouden moeten geven waarom het regelmatig verversen van olie wél noodzakelijk is.

Ik moet eerlijk zeggen, ik heb die niet kunnen vinden en ik was dan ook zeer verbaasd dat de wetenschappers verschillende verklaringen gaven en dat er geen enkele richtlijn of criterium bestaat op basis waarvan kan worden aangetoond dat verversing noodzakelijk is. De geleerden verschillen van mening. Dat was voor mij een reden om verder te graven.

“Mijn Auto Rijdt Al 350.000 Kilometer
Op Dezelfde Motor Olie
Daarmee Ontzie Ik
Mijn Portemonnee En Het Milieu”

Ik kon niets anders verzinnen dan dat er hier meer aan de hand was. Bovendien realiseerde ik me dat wij automobilisten, motorrijders en truckers onnodig op kosten gejaagd worden, omdat wij met grote regelmaat de olie van onze motoren laten verversen. Want dat schrijven garages en fabrikanten immers voor.
En als je een nieuwe wagen hebt wil je niet het risico lopen dat de garantie op je heilige koe in gevaar komt… in een van de artikelen stond: “Mijn auto rijdt al 350.000 kilometer op dezelfde motorolie. Daarbij ontzie ik mijn portemonnee én het milieu.”


Geachte heer de Groot,

Hierbij kan ik u bevestigen dat de Stichting Natuur en Milieu bijzonder sympathiek staat tegenover de door u gepresenteerde methode te besparen op het gebruik van motorolie. Bij deze methode wordt met behulp van “ peilstokplaatjes” getest of verversing van de motorolie noodzakelijk is.
Zoals u weet hebben wij voor het eerst in april 1989 via het rapport “ Smeermiddelen en Afvalolie” onder andere geschreven in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, deze methode aanbevolen als een manier om de stroom van afgewerkte olie aanzienlijk te beperken. Jaarlijks ontstaat ongeveer 100.000 ton afgewerkte olie/afvalolie waarvan ongeveer de helft motorolie.
Wij willen daarom uw voornemen ondersteunen om ook bij leasemaatschappijen de bruikbaarheid van deze methode aan te tonen.
Bij uw werkzaamheden staat het u vrij deze brief ter kennisneming aan wie dan ook ter beschikking te stellen.

Drs. A. Klingenberg beleidsmedewerker stoffen, afval, productbeleid
Stichting Natuur en Milieu Utrecht februari 1992


“Maar Hoe Zit
Het Nu Werkelijk?
Ook Ik Liet
Mijn Olie Verversen !”

Daarvoor moeten we even terug naar het begin van de ontwikkeling en de productie van de auto……
Toen verbrandingsmotoren grootschalig werden toegepast, bleek regelmatig olie verversen noodzakelijk. Dit gebruik vond in eerste instantie vooral plaats in Noord Amerika en het betrof vrijwel uitsluitend benzinemotoren.

Naar huidige maatstaven waren die motoren primitief, vooral voor wat de verbranding, de brandstoftoevoer en de afvoer van schadelijke verbrandingsgassen betreft. Motorolie was bedroevend ontoereikend om de motoren doelmatig te laten functioneren.

In de jaren dertig ontstond dan ook de kreet: “Check your brakes and Change your oil”. De olie was toen van heel bedenkelijke kwaliteit. Om een redelijke levensduur van de heilige koe te waarborgen werd om de 1000 km de olie ververst.

Aan VARA redactie: Vroege Vogels

In uw uitzending van december 1991 had u een interview met de Heer de Groot. Het betrof een door hem ontwikkelde Oil Monitoring Methode(OMM). Met de chip, die meet of de olie nog goed is, hoef je nooit meer olie te verversen was de uitspraak. Ik heb meteen 2 oliepeilstokchips aangeschaft.

Zowel in mijn Peugeot diesel alsook in de 50 pk dieselmotor van mijn motorsailor heb ik op de peilstok zo’n chip aangebracht. De auto heeft inmiddels 120.000 km gereden, terwijl de scheepsmotor 3000 uren gedraaid heeft. Deze chip heeft het milieu ca 60 liter afvalolie bespaard en mij fl 1500,– aan kosten. Stel je voor welk een besparing dit oplevert voor milieu en eigen beurs als 5 miljoen auto’s deze peilstokchip zouden gebruiken.

Dhr. N. Jansen Leusden januari 1995“Door Slechte Carterventilatie
Wordt De Olie Zuur
En Verliest Haar
Smerende Eigenschappen”

De motoren werden beter, de choke werd automatisch, de verbranding werd veel beter, echter de “rijwind” carterventilatie, welke te herkennen was aan het luchthappertje op de motorkap en een afzuigbuis aan de onderkant, werkte slecht en al helemaal niet als de auto stilstond. Door milieuwetgeving werd deze ” rijwind” carterventilatie verboden. De naar de buitenlucht afgevoerde dampen moesten worden teruggezogen naar de motor. Dit werd positieve carterventilatie genoemd of wel PCV (Positive Crankcase Ventilation). Bij goed en regelmatig onderhoud werkt dat veel beter.

Echter de praktijk laat zien dat onderhoudsmonteurs niet of onvoldoende op de hoogte zijn van de diverse uitvoeringen van de PCV.
Wanneer de PCV verstopt raakt zal de waterdamp in het carter condenseren en zal er onherroepelijk verzuring van de olie optreden. Hierdoor verliest de olie haar smerende eigenschappen.

“Groot Deel Van Ons Wagenpark
Zo’n 9 Miljoen Auto’s
Heeft Verstopte PCV Kleppen
En Vervuilde Slangen”

Een onwaarschijnlijk groot deel van het Nederlandse wagenpark rijdt rond met een geheel of gedeeltelijk verstopte PCV kleppen en/of vervuilde slangen. Een kennis werd gewezen op de noodzaak om de in zijn auto aanwezige PCV klep te vernieuwen. De termijn voor vervanging was al ruimschoots overschreden. Bij de eerstvolgende onderhoudsbeurt bleek de dealer (van een groot en bekend merk) een dergelijke klep niet eens op voorraad te hebben. Het antwoord was : “ We hebben er nooit klachten over gehad!!”

Ik mag gerust stellen dat de carterventilatie het stiefkindje is van het voorgeschreven onderhoud . Vaak is het niet eens door fabrikanten voorgeschreven. Carter ventilatie zorgt er namelijk voor dat verbrandingsgassen, die langs de zuigers in het carter komen (blow by), afgevoerd worden. Als dat niet of onvoldoende gebeurt dan condenseert de waterdamp. Het aldus ontstane water vormt vaak sludge, een mayonaiseachtige substantie. Het is dan meestal zichtbaar onder de olie vuldop en/of op de peilstok. Maar dan is vervanging te laat, de schade is al aangericht.


Oorzaak Nummer 1

“Onvoldoende Carterventilatie
Met Als Gevolg
Zuurvorming Van De Olie”


Ik moet dan ook constateren, dat onvoldoende wordt onderkend, dat slecht werkende carter ventilatie verreweg de grootste oorzaak is van extreme motorslijtage. Bij stilstand in files, bij stoplichten en bij lage snelheden condenseert de (water)damp in de carter en veroorzaakt grote schade. “Zure” olie heeft zijn beschermend en reinigend vermogen verloren. De koolstof gaat “weer”klonteren, stalen delen kunnen gaan roesten en de motor gaat vervuilen, vooral de carterventilatie. De olie bereikt ook niet de belangrijke bewegende delen die dan vervolgens beschadigd worden.

Eind jaren 40 veranderde de situatie. Er werden toevoegingen (dopes) ontdekt die de zuurvorming in motorolie enorm tegenging. Deze zuurremmer is een “base’ ( vroeger was dat kalk – calcium- vergelijk de zuurremmer voor maagzuur) …tegenwoordig is het meer barium en magnesium. De zeer geringe zuurvorming in moderne motoren bij goede carterventilatie wordt geneutraliseerd door die “basische”stoffen. Deze dope was meer dan het tienvoudige effectiever in het verlagen van de zuurgraad.t De anti corrosie dope heeft meerdere functies, is zuurremmend / reinigend en verbetert de smerende / beschermende eigenschappen van de olie. En als de olie zijn beschermende waarde verliest door een tekort aan dope (depletie) dan is de reinigende werking ook verdwenen.

Graag informeer ik u over mijn persoonlijke ervaringen met de oliepeilstokchip.

Deze chips worden in 3 door mij intensief bereden auto’s gebruikt met een gemiddeld jaarkilometrage van 80.000 km. Het betreft cq betrof een Mercedes diesel, een BMW diesel en een Volvo 850 op LPG. Van de laatste 2 auto’s werd, wordt om de 100.000 km de olie ververst en een nieuw oliefilter geplaatst. Voor wat de Mercedes betreft is door mij meer dan 400.000 km gereden zonder olie te verversen en het filter te vervangen.

In alle gevallen volstond cq volstaat regelmatige controle van de peilstokchip en olie bijvullen.

Dhr. J. Damink Almelo september 2000


“Roetdeeltjes Of Koolstofdeeltjes Zorgen
Voor De Noodzakelijke Smering”

Vroeger was motorolie nog niet voorzien van goede toevoegingen. Roetdeeltjes gingen klonteren. De grotere deeltjes, ook wel koolstofdeeltjes genoemd, zetten zich af op de metaaldelen in de motor en veroorzaakten verstoppingen van olie kanalen en oliefilters.(black-sludge) Het was dus logisch dat “zwarte” olie “vervuilde” olie werd genoemd en dat filters werden vervangen.
Alle vakmensen met een auto- / motortechnische opleiding krijgen te horen dat zwarte olie vervuilde olie is en dat oliefilters enorm belangrijk zijn.

Prof. F. Porsche wist natuurlijk dat die koolstof op zich niet zo schadelijk was dus liet hij zijn VW motor zonder filter. Kon die ook niet verstoppen.

Een toevallige bijkomende ontdekking was dat de anti-corrosie dope zich zodanig hechtte aan de roetdeeltjes dat deze niet meer gingen klonteren, Ze zorgden voor betere smering bij de koude start omdat ze al op de goede plaatsen in voldoende mate aanwezig waren. De omkapselde roetdeeltjes zaten in “suspensie” in de olie dwz ze zweefden in de olie. En bij verse olie zijn de roetdeeltjes gewoon niet aanwezig.

Oorzaak Nummer 2


“Onvoldoende Smering
Door Afwezigheid Van
Koolstofdeeltjes”


Ons wordt verteld dat het foute boel is als olie inktzwart blijkt, het omgekeerde is waar! Vuildeeltjes in gebruikte olie, voor het merendeel koolstofresten, zijn zogezegd omkapseld. De olie wordt daardoor zwart en dikker, maar dat is juist goed, want deze dikkere olie zorgt ervoor dat er een dikkere oliefilm achterblijft na het stoppen van een warme motor. De zwarte  koolstofdeeltjes verbonden met de zuurremmer – roestremmer- zorgen voor een betere bescherming en koolstof is ook een extra smering bij koude start.

Je hoort wel van technisch onderlegde mensen dat de olie verouderd is en a.h.w. slijt door de grote druk in de te smeren onderdelen. Het antwoord is dan dat drukken in versnellingsbakken enorm veel hoger zijn dan in motoren en dat kleine beetje olie in de versnellingsbak kan niet eens worden ververst. Het verbruik is bijna nihil. Nooit verversen van versnellingsbak-olie is “voorgeschreven”. Er zit geen oliefilter in die bakken en 1 maal tandenpoetsen bij het schakelen veroorzaakt meer “‘ schadelijk slijpsel’ dan in motoren in een motorleeftijd. En hoe vaak draaien die versnellingsbakken in elkaar ? Vandaar dat we stellen:

“Afgewerkte zwarte olie” is eigenlijk “opgewerkte olie” of “verrijkte olie”. Zij vormt een beschermende film op de motordelen. Zo voorkom je ook roesten van binnenuit. Zo heb je bij het starten minder weerstand en geen slijtage van metalen delen op elkaar voordat de olie alle plaatsen bereikt heeft.

“De Oplossing Is Even Simpel
Als Eenvoudig
En Maakt Olie Verversen
“Bijna” Overbodig”

Om nooit meer onnodig olie te hoeven verversen is een Olie Monitoring Methode kortweg OMM ontwikkeld. De kern van deze methode wordt gevormd door een chip of een metalen plaatje dat op de peilstok wordt aangebracht. Deze chip is een sensor van een heel specifieke samenstelling of legering. Zij meet de zuurgraad van de olie. Dit blijkt de belangrijkste indicator te zijn welke aangeeft of de olie nog voldoende smeer eigenschappen heeft. Hiermee kun je mogelijk beginnende schade aan de motor tijdig signaleren en kun je actie ondernemen om erger te voorkomen.

phpThumb generated thumbnailjpg 300x184 Het geheim van Onnodig Olie verversen

De chip moet wel correct op de peilstok aangebracht worden. Het regelmatig controleren van de chip en bij verkleuring actie ondernemen vormen bij elkaar de methode waarmee de smeereigenschappen van de olie bewaakt worden.

Wat moet ik daarvoor doen zul jij je wellicht afvragen?

Als jij zorgt dat:

dan hoef je nooit meer olie te verversen. En kun je erg veel geld besparen. Bovendien wordt het milieu ook nog ontzien. Ook de oliefilters gaan veel langer mee in tegenstelling tot wat de fabrikanten beweren.

De OMM (Oil Monitoring Method) is een levenslange investering. Jouw motorolie kan onbeperkt in gebruik blijven en ook wordt de levensduur van jouw motor verlengd.


Gaarne toezending van een oliepeilstokchip.

Ik heb ongeveer 20 jaar geleden van U een of twee “ zilveren” strookjes gekocht en daarna probleemloos 150.000 km gereden zonder olie te verversen.

Dhr. J. Dekker Aerdenhout april 2008


Toen ik bewust werd van de impact van het “onnodig olie verversen” was er voor mij maar een mogelijkheid en dat was actie ondernemen om met zoveel mogelijk mensen te delen wat de heer Henk de Groot ontdekt heeft. Met een kleine investering hoefde ik immers nooit meer olie te verversen. en dat gun ik iedereen.

”Wil Ook Jij Direct
Alle Voordelen Genieten
Zonder Risico Te Lopen”


Wil ook jij ervaren hoe jij met de peilstokchip
:

 • aanzienlijk kunt besparen op je autokosten
 • geen vervangend vervoer meer hoeft te regelen
 • de levensduur van je motor verlengt
 • controle heb over of de olie nog wel goed is
 • heel eenvoudig alles kan bewaken
 • in de garantieperiode een extra controle hebt
 • je af en toe maar wat olie hoeft bij te vullen
 • het oliefilter ook niet meer vervangen hoeft te worden
 • moeder Aarde helpt met het schoonhouden van het milieu
 • voor jezelf, voor onze kinderen een leefbare toekomst creëert
 • vanuit je eigen kracht en overtuiging bewust handelt en dat een goed gevoel geeft

“Onderneem Dan Nu Actie En
Investeer Eenmalig In
De Aanschaf Van Een Chip.
Voor Jou Als Consument

Voor Een Introductieprijs Van 77 Euro”

Ja Leo, je hebt me overtuigd, geef me toegang tot de peilstokchip >>>>

Er zijn geen verzendkosten, je hoeft niets te leren, geen cursus te volgen of een bepaalde handigheid te beheersen, je hoeft niet technisch te zijn. (ook al is dit een technisch verhaal). Maar juist als je niet technisch bent, kun je slachtoffer worden van misleiding of misbruik van vertrouwen.

Met je investering van minder dan één keer olie verversen, hou je direct geld in je portemonnee en het is nog goed voor het milieu ook.
Het is een investering voor het leven ( van de auto). Je zult er geen spijt van krijgen. Je houd geld over dat je aan andere dingen kunt besteden. Niet onbelangrijk in deze tijd.


“Ik Laat Nooit Meer
Mijn Olie Verversen.
Jij Kan Dat Ook
Met De Peilstokchip!”


Ja Leo, je hebt me overtuigd, geef me toegang tot de peilstokchip >>>>


Je kunt ook denken van “Ja, Leo, waarom zou ik je moeten geloven?” . “ Geen olie verversen” klinkt zo ongelofelijk. Ja,dat is het ook !!! Ervaringen van gebruikers, en dan gaan we heel ver terug in de tijd, tonen bovendien met feiten aan dat het niet zomaar verzonnen is. Bovendien is het “Check your brakes and Change your oil” een heel oude ingeprente overtuiging en de olie-industrie vaart er wel bij. Juist de zwarte olie smeert veel beter en is ook beter voor de motor. Een klein geheim wordt beschermd door te zwijgen, echter een groot geheim wordt beschermd door ongeloof. Zo van ” Dat kan toch niet waar zijn”.

Ter toelichting zijn, verspreid over de pagina, enkele ervaringen weergeven van gebruikers van de peilstok van het eerste uur. Ze zijn allemaal verifieerbaar.

Ja Leo, je hebt me overtuigd, geef me toegang tot de peilstokchip >>>>

Beste heer de Groot,

Eindelijk komt het door uw vader ontwikkelde chip en de flauwekul van olie verversen goed in het nieuws. Ik heb tussen 1971 en 1974 op de hogere zeevaartschool in den Helder gezeten. Daarna als werktuigbouwkundige 12,5 jaar bij de Shell gevaren en daarna in de transportwereld. Ik heb van mijn leven nog nooit olie ververst bij mijn auto’s en heb nog nooit schade meegemaakt. Bij grote scheepsmotoren wordt ook nooit olie ververst. Zuurgraad en dergelijke werden wel in de gaten gehouden. Maar ook dat soort motoren draait gewoon 25 jaar met dezelfde olie. Ik ben momenteel chauffeur op internationaal transport. Als ik het heb over het niet verversen van motorolie, wordt ik altijd voor gek verklaard. Daarom ben ik blij dat er nu op grotere schaal mee naar buiten komt.

Ing. A. van der Ster Dikshorn(NH) april 2008Gebruikers die twijfelden om een peilstokchip aan te schaffen, omdat ze niet kunnen solderen, wisten altijd wel een familielid of kennis of ook “de fietsenmaker om de hoek ” bereid te vinden (al of niet tegen een vergoeding) de chip op de peilstok te solderen. Er wordt gewerkt aan een andere vorm van bevestigen zonder te solderen.

Ook diegenen die opzien tegen de discussie met de garage of de monteur voelen zich geholpen met artikelen en ervaringen van anderen. Op de blog en in de gratis tips en trucs wordt alles uitgebreid toegelicht. Wij adviseren tijdens de garantieperiode te doen wat de fabrikant voorschrijft. Je hebt echter wel een extra zekerheid, omdat de chip signaleert of er iets mis is met de motor wat mogelijk pas na de garantieperiode zichtbaar wordt.


3 handen wereldbol


Voor welke Moeder Aarde kies jij ???


eartholiejpg 300x120 Het geheim van Onnodig Olie verversen


“Met Een Kleine Investering
Lever Jij Een Grote Bijdrage
Aan Moeder Aarde”


“100 % Niet Goed Geld Terug Garantie”

(Probeer Het 30 Dagen Uit)”

Ik ben er van overtuigd dat jij met deze peilstokchip geen onnodige kosten meer maakt door het verversen van je motorolie. Bovendien lever je een belangrijke bijdrage aan het milieu en de toekomst van Moeder Aarde.
Wanneer je de peilstokchip toch niks vindt of twijfelt of het allemaal wel klopt, om wat voor reden dan ook, dan ontvang je gewoon je geld terug. Dat kan simpel door mij de chip terug te sturen. Ik geef je een 30 dagen niet goed geld terug garantie. Je loopt dus geen enkel risico.

Jouw investering bedraagt slechts 77 euro …………..

Ja Leo, geef me toegang tot de peilstokchip >>>>

Jouw investering zorgt voor een leefbare wereld voor ons en onze kinderen en laat zien dat jij je medeverantwoordelijk voelt voor het welzijn van Moeder Aarde.


Het belangrijkste is dat het werkt !!
Beste Henk,
Sinds 1973 gebruik ik jouw Oil Monitoring Methode met de oliepeilstokchip op circa 10 auto’s van mijzelf en van familieleden. Sommige auto’s hebben meer dan 100.000 km gedraaid zonder olie te verversen. Bij geen van deze voertuigen hebben zich ooit problemen voorgedaan.
Als motortechnicus vind ik ook dat jouw veronderstellingen dat:
• Motorstilstandcorrosie en slecht functionerende carterventilatiesystemen meer bepalend zijn voor vroegtijdige motorslijtage dan het niet verwisselen van de olie.
• “vervuilde” olie betere noodloopeigenschappen heeft dan nieuwe olie
zeer plausibel zijn en dat het op z’n minst gerechtvaardigd zou zijn als de overheid een proef uitzet waarbij een groot aantal voertuigen is betrokken.
Met nadruk wijs ik erop dat deze uitspraken gedaan zijn op persoonlijke titel en dat deze NIET het standpunt zijn van de motoren- en truckfabrikant waar ik werkzaam ben.
Ing. P. van de Velde Eindhoven April 1995

Als wagenparkbeheerder van een groot logistiek bedrijf wil ik graag reageren.
Wij zijn sinds 2004 bezig met een test in samenwerking met een vrachtwagenfabrikant ( waarvan ik de naam niet noem). Bij een aanzienlijk aantal van onze vrachtwagens wordt de olie niet meer ververst. Onze chauffeurs vullen enkel bij tijden bij.
Verschillende vrachtwagens hebben we na 150.000 km á 175.000 km terug naar de fabrikant gebracht waar deze tot het laatste schroefje uit elkaar gedraaid werden.
Daarna werd er gekeken ( tot in het kleinste detail) of er ergens schade is opgetreden aan het voertuig.
Tot onze verbazing hebben we nog niet het minste schade mogen bemerken aan de onderdelen van de auto.
Conclusie: Olie verversen zo blijkt, is inderdaad een farce !!!
Forum Autoscoop april 2008

“Onderneem Nu Actie En
Investeer Eenmalig  77 Euro
In De Aanschaf Van Een Chip”

Ja Leo, geef me toegang tot de peilstokchip >>>>

Bedankt dat je de tijd hebt willen nemen om mijn verhaal te lezen

succes

Leo Frijters